Pečovatelská služba
Pečovatelská služba - obrázek 1 Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: podatelna@ssub.cz
Pečovatelská služba - obrázek 2
Velikost písma:

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba v Uherském Brodě je od 1. 1. 2007 je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,v platném znění, na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi žadatelem a příspěvkovou organizací a dle platného Sazebníku Pečovatelaké služby Uherský Brod.

Pečovatelská služba - obrázek 3Pečovatelská služba - obrázek 4Pečovatelská služba - obrázek 5Pečovatelská služba - obrázek 6
[otevřít fotogalerii]

Poslání pečovatelské služby

Posláním Pečovatelské služby Uherský Brod je podporovat uživatele v činnostech, které zvládají sami, a pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládnou. Podporou a pomocí napomáhat uživatelům k jejich co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.


Cíl pečovatelské služby

 • Poskytovat uživatelům podporu a pomoc v běžných činnostech, které již nezvládají udělat sami.
 • Poskytováním služby prodloužit uživateli jeho setrvání v přirozeném (domácím) prostředí.
 • Podporovat aktivní spolupráci při péči o uživatele s jeho rodinou a jinými osobami nebo službami.

Okruh osob, kterým je služba určena

1. Cílová skupina

 • senioři 
 • osoby se zdravotním postižením (Služba je poskytována osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod a osobám, jimž lékař doporučí využití pečovatelské služby na základě změny jejich zdravotního stavu.)
 • rodiny s dítětem/dětmi (Služba je poskytována rodinám s dětmi, kde se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí.)

2. Věková kategorie

 • od 18 let

Místní a časová dostupnost pečovatelské služby

 • Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů v regionu Uherský Brod, Starý Hrozenkov, Suchá Loz, Bánov a Bystřice pod Lopeníkem. Pracovní doba pro terénní formu je denně, v době od 600 do 2200 hodin, dle potřeb uživatele a dle předchozí domluvy s pracovníkem služby. Doba poskytování sociální služby se aktuálně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.
 • Ambulantní služby jsou poskytovány v hygienických střediscích organizace na adrese Uherský Brod, Za Humny 2292; Uherský Brod, Za Humny 2467 a Suchá Loz č. 340.  Pracovní doba v ambulantní formě služby je ve všední dny pondělí až pátek od 800 hod do 1400 hod.

Zájemci o službu mohou pro osobní jednání využít čas denně od 8:00 do 14:00 hodin v kanceláři Pečovatelské služby, Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, popř. v jiný čas dle předchozí domluvy.


Kapacita služby

Terénní forma               PO – PÁ           6 - 14 hod       8 uživatelů / 1 okamžik

                                   PO - PÁ         14 - 22 hod       3 uživatelé / 1 okamžik

                                   SO – NE           6 - 14 hod       4 uživatelé / 1 okamžik

                                   SO – NE         14 - 22 hod       2 uživatelé / 1 okamžik

 Ambulantní forma         PO – PÁ           8 – 14 hod       3 uživatelé / 1 okamžik


Poskytované činnosti

Základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci samotném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko, vozík).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití).
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech, příprava topiva, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dětí do školského zářízení, k lékaři; doprovod dospělých do školského zařízení, k lékaři, na úřady...).

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup - při nastavení a poskytování péče uživatelům, při základním sociálním poradenství.
 • Flexibilita - při poskytování péče se co nejvíce přizpůsobíme potřebám uživatele.
 • Akceptování svobodné vůle - projevená svobodná vůle uživatele je pro pracovníky směrodatná.
 • Diskrétnost - ctíme soukromí uživatele.
 • Podpora k sběstačnosti - podporujeme uživatele v činnostech, které zvládnou sami.
 • Žádná omezení - při poskytování služby neužíváme žádná omezující opatření.

Žádost o poskytnutí služby

Žádost o poskytnutí PS je možné si vyzvednout a vyplnit osobně v kanceláři PS na adrese Uherský Brod, Za Humny 2292, tel. č. 572 612 574, případně si ho stáhnout ze stránky ke stažení.

Se žadatelem o službu jedná sociální pracovník/nice Pečovatelské služby Uherský Brod na základě podané Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby. Jednání se žadatelem probíhá v domácnosti žadatele, v mimořádných případech v nemocnici, LDN apod. Sociální pracovník/nice při jednání se žadatelem zjišťuje jeho potřeby a informuje žadatele o možnostech poskytování služby. Sociální pracovník/nice spolu se žadatelem vydefinuje jeho cíle, k jejichž naplnění má sociální služba vést.

Vzor smlouvy je možné nalézt na stránce ke stažení.


Bezplatné poskytování pečovatelské služby

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,

b) účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb.),

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb.,ve znění zákona č. 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm.c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č.78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.


Další informace o službě

Pokud vás informace o naší službě zaujaly a rádi byste se o ní dověděli víc,  nebo zvažujete využít pomoc od Pečovatelské služby Uherský Brod, kontaktujte vedoucí služby Mgr. Martinu Šimánkovou na telefonních číslech 731 832 918; 572 612 574, příp. e-mailu martina.simankova@ssub.cz

„Lidé pochybují o tom, co říkáte,
ale uvěří tomu, co děláte."

                                                              Karolína Světlá

Pečovatelská služba - obrázek 7